Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Jaworznie
Światowy Dzień Ochrony Środowiska to doskonała okazja, by zastanowić się nad naszym wpływem na planetę. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska poprzez proste codzienne działania.
  1. Święto obchodzone 5 czerwca.
  2. Główne problemy ekologiczne naszych czasów.
  3. Tegoroczna kampania: renaturyzacja gruntów, pustynnienie, odporność na suszę.
  4. Hasło przewodnie: "Nasza ziemia. Nasza przyszłość. Jesteśmy Re:Generacją".

Światowy Dzień Ochrony Środowiska, obchodzony corocznie 5 czerwca, to jedno z najstarszych świąt ekologicznych na świecie. Został on ustanowiony w 1972 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem święta jest zwiększenie świadomości na temat najważniejszych problemów ekologicznych naszych czasów i zachęcenie do poszukiwania rozwiązań.

Każdy z nas może włączyć się w obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, podejmując działania na rzecz poprawy stanu środowiska. Przykłady takich działań to zakładanie łąk kwietnych, zazielenianie balkonów, zbieranie deszczówki czy wybieranie roweru zamiast samochodu. Proste, codzienne decyzje mogą mieć ogromny wpływ na naszą planetę.

Tegoroczna kampania skupia się na tematach takich jak renaturyzacja gruntów, pustynnienie i zwiększenie odporności na suszę. Hasło przewodnie obchodów w 2024 roku brzmi: „Nasza ziemia. Nasza przyszłość. Jesteśmy Re:Generacją (#GenerationRestoration)”. Te tematy są niezmiernie ważne, zwłaszcza w kontekście globalnych zmian klimatycznych, które coraz bardziej wpływają na nasze życie.

Poprzez takie inicjatywy jak Światowy Dzień Ochrony Środowiska, możemy podjąć kroki, które wpłyną na przyszłość naszej planety. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Każdy mały krok jest krokiem w stronę lepszego jutra.


Wg inf z: UM Jaworzno