Centrum Kulturalno-Społeczne w Ciężkowicach czasowo zamknięte po zalaniu piwnicy
W wyniku intensywnego deszczu, piwnica Centrum Kulturalno-Społecznego w Ciężkowicach została zalana. Obiekt został czasowo zamknięty, a mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość do czasu zakończenia prac naprawczych.
  1. Zalanie piwnicy w trakcie nawalnego deszczu 31 maja 2024 r.
  2. Interwencja straży pożarnej i wypompowanie wody.
  3. Budynek odłączono od zasilania elektrycznego.
  4. Planowane dodatkowe zabezpieczenia budynku.

Nieprzewidziane warunki pogodowe 31 maja 2024 roku spowodowały zalanie piwnicy w budynku Centrum Kulturalno-Społecznego. Intensywne opady deszczu były na tyle silne, że systemy odwadniające, w tym kanalizacja deszczowa oraz pompa awaryjna, nie były w stanie poradzić sobie z nadmiarem wody.

Nadmiar wody z sąsiadującej działki, spowodowany przez ponadnormatywne opady, był głównym czynnikiem prowadzącym do podtopienia podziemnej części budynku. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby zarządzające budynkiem oraz przedstawiciele Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego oraz firmy Riser sp. z o.o., którzy przeprowadzili oględziny i ocenili sytuację.

W wyniku zalania, na miejsce wezwana została Państwowa Straż Pożarna, która sprawnie wypompowała wodę z pomieszczeń piwnicznych. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, budynek został odłączony od zasilania elektrycznego, co jest standardową praktyką w takich przypadkach, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom związanym z elektrycznością.

Aktualnie trwają prace nad ustaleniem i wdrożeniem dodatkowych zabezpieczeń, które mają na celu ochronę budynku przed przyszłymi podobnymi zdarzeniami. Ponowne otwarcie Centrum Kulturalno-Społecznego dla mieszkańców nastąpi po przeprowadzeniu niezbędnych badań i pomiarów instalacji elektrycznej przez uprawnione osoby.

Mieszkańcy są proszeni o cierpliwość i wyrozumiałość w związku z tym czasowym zamknięciem. Prace naprawcze są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektu w przyszłości.
Na podstawie: Urząd Miejski w Jaworznie