Policjantki odwiedziły półkolonie, edukując dzieci o bezpieczeństwie wakacyjnym
W jaworznickiej świetlicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbyło się wyjątkowe spotkanie z policjantkami, które przybliżyły dzieciom zasady bezpiecznego spędzania wakacji. Spotkanie pełne śmiechu i radości miało na celu przypomnienie najmłodszym, jak ważne jest dbanie o swoje bezpieczeństwo.

Przebieg spotkania i zaangażowanie uczestników

Podkomisarz Anna Tyma oraz młodsza aspirant Justyna Wiszowaty odwiedziły dzieci uczęszczające na półkolonie w świetlicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Młodzi uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat bezpiecznych postaw. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku, a policjantki przypomniały najważniejsze zasady, jakie należy stosować będąc nad wodą, pozostając samemu w domu oraz w kontaktach z nieznajomymi.

Wakacyjne bezpieczeństwo w różnych sytuacjach

Policjantki szczególną uwagę poświęciły różnym aspektom bezpieczeństwa. Omówiły zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przypominając dzieciom o konieczności noszenia odblasków oraz przestrzeganiu sygnalizacji świetlnej. Dzieci dowiedziały się także, jak postępować podczas wypoczynku w górach, w lesie czy na placu zabaw. Właściwe zachowanie w tych miejscach jest kluczowe, aby uniknąć niebezpieczeństw i cieszyć się wakacyjnym czasem bez trosk.

Ogólnopolskie akcje profilaktyczne

Działania profilaktyczne prowadzone przez jaworznickich policjantów wpisują się w ramy ogólnopolskich akcji "Bezpieczne wakacje" oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Te inicjatywy mają na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, a spotkania takie jak to w świetlicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej będą kontynuowane przez cały okres wakacyjny. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas tych spotkań zaowocuje zwiększoną świadomością i odpowiedzialnością najmłodszych uczestników wypoczynku.

Wizyta policjantek była nie tylko pouczająca, ale również wprowadziła dużo radości i śmiechu. Dzieci z entuzjazmem przyjęły przekazywane im informacje i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, co pozwala wierzyć, że przyswojona wiedza będzie miała praktyczne zastosowanie w ich codziennym życiu.


Opierając się na: Policja Jaworzno