Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w 2021 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 2 i 3 Ustawy z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w komendach miejskich/powiatowych policji województwa śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Zawód policjanta to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi.
Z pewnością jest to ciekawa praca, w której możesz znaleźć miejsce dla siebie,
a Twoje umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli. Bycie policjantem to przede wszystkim codzienna satysfakcja z pełnionej służby. Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.
W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcją z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby. Policja... twórzmy ją razem. 

Najbliższe terminy przyjęć:

  • 15 września,

  • 3 listopada,

  • 30 grudnia.


 

  • Pismo dot. naboru do Policji cz. 1
  • Pismo dot. naboru do Policji cz.2