Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Cyberbullying

Cyberbullying jest formą buyllingu (przemocy psychicznej, prześladowania itp.) realizowaną przy użyciu nowych technologii komunikacyjnych, zwykle Internetu i telefonów komórkowych. Może być realizowany w grupach online (np. w ramach społeczności określonej grupy dyskusyjnej lub pokoju czatowego), ale może też być realizowany przez jedną osobę. Jest to zatem „agresywny, celowy akt, realizowany przez grupę lub jednostkę, z użyciem elektronicznych form kontaktu, powtarzalny lub długotrwały, wobec ofiary, która nie może się łatwo obronić.” Zaliczymy tu np. wysyłanie lub publikację obraźliwych bądź okrutnych tekstów/zdjęć/gróźb za pomocą Internetu lub innych cyfrowych narzędzi komunikacyjnych.

Rodzaje cyberbullyingu:

FLAMING - polegający na agresywnej wymianie zdań pomiędzy uczestnikami kanałów komunikacji, które mają z reguły charakter publiczny, np. pokoje czatowe czy grupy dyskusyjne. W ten rodzaj agresji może zaangażować się dwójka użytkowników lub więcej osób.

PRZEŚLADOWANIE - polega na regularnym przesyłaniu nieprzyjemnych (agresywnych, ośmieszających) wiadomości do ofiary za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji (np. komunikatora internetowego lub krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych za pomocą telefonu komórkowego). Ten rodzaj agresji realizowany jest także podczas gier online. Od flamingu różni go czas działania i fakt bezpośredniego zaangażowania jedynie dwóch osób.

KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI - polega na udawaniu przez sprawcę w cyberprzestrzeni, że jest kimś innym, tzn. ofiarą i podszywając się pod nią realizuje agresję elektroniczną wobec innych osób, np. wysyłając z jej profilu obraźliwe treści do innych uczniów lub nauczycieli.

UPUBLICZNIANIE TAJEMNIC - udostępnianie osobom trzecim prywatnych materiałów ofiary, w których posiadanie wszedł sprawca (zapisy rozmów, listy, zdjęcia). Czasami straszenie ujawnianiem tajemnic służy jako element szantażu do realizacji innych aktów agresji elektronicznej, np. zmuszania innych, aby obnażali się przed kamerą internetową.

ŚLEDZENIE – inaczej cyberstalking. Polega na inwigilacji ofiary elektronicznie i nękaniu jej niechcianymi komunikatami. W szczególności agresja taka może dotyczyć osób, które wcześniej były w bliskiej relacji, np. byłego chłopaka lub dziewczyny.

HAPPY SLAPPING - związany jest z prowokowaniem lub atakowaniem innej osoby oraz dokumentowaniem zdarzenia za pomocą filmu lub zdjęć. Na kolejnym etapie sprawca rozpowszechnia kompromitujący materiał w Internecie, np. przez rozesłanie go innym osobom.

PONIŻENIE - realizowane jest przez upublicznianie za pomocą elektronicznych narzędzi komunikacji poniżających, nieprawdziwych informacji lub materiałów na temat innych osób. Mogą to być np. przerobione zdjęcia sugerujące, że ofiara wykonuje czynności seksualne, lub kłamliwe informacje na temat wydarzeń, w których ofiara rzekomo brała udział.

WYKLUCZENIE - polega na celowym usunięciu z listy kontaktów internetowych bądź niedopuszczeniu do niej danej osoby (np. do listy znajomych w portalu społecznościowym)

AGRESJA TECHNICZNA - związana jest z działaniami sprawcy kierowanymi nie tyle bezpośrednio przeciwko ofierze, ile przeciwko należącemu do niej sprzętowi komputerowemu, oprogramowaniu lub infrastrukturze informatycznej (np. stronie internetowej). W grę wchodzi tutaj rozsyłanie wirusów komputerowych lub włamywanie się do komputerów innych osób (hacking).

Artykuł powstał we współpracy z portalem biznesowym http://michal-gorecki.pl/