Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Komenda Miejska Policji w Jaworznie wspólnie z Urzędem Miejskim w Jaworznie i Miejskim Zarządem Dróg i Mostów podjęła inicjatywę dotyczącą poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie przejść dla pieszych. Genezą tych działań jest zmiana przepisów, która dała pieszym większe prawa, a na kierowców nałożyła nowe obowiązki. Napisy pojawiające się na jezdni mają dotrzeć do świadomości kierujących i poprawić bezpieczeństwo w wyznaczonych rejonach.

Jaworznicka Policja wspólnie z magistratem miejskim i zarządcą dróg podjęła inicjatywę dotyczącą poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie przejść dla pieszych. Genezą tych działań jest zmiana przepisów, która dała pieszym większe prawa, a na kierowców nałożyła nowe obowiązki.

Pierwsza koncepcja poprawy bezpieczeństwa miała być skierowana wyłącznie do pieszych jednak w czasie spotkań i rozmów zarządca jaworznickich dróg zaproponował, abyśmy poszli krok dalej i działania skierowali również do kierowców. Efektem naszych ustaleń było wczorajsze nocne malowanie napisów w rejonach przejść dla pieszych o treści: zwolnij, nie omijaj, ustąp pierwszeństwa. Napisy te mają trafić do wyobraźni i świadomości kierujących pojazdami tak, aby podczas zbliżania się do przejść dla pieszych zachowywali oni maksymalną ostrożność. W najbliższym czasie na chodnikach w rejonie wyznaczonych przejść dla pieszych będą malowane komunikaty tym razem kierowane do pieszych, aby podczas przechodzenia przez jezdnię nie korzystali z telefonu komórkowego, który odwraca naszą uwagę i może stwarzać śmiertelne zagrożenie dla nas i innych użytkowników ruchu drogowego.

  • radiowóz w tle malowanie napisów
  • radiowóz w tle malowanie napisów
  • radiowóz i namalowany napis