Miejski Zarząd Dróg i Mostów realizuje swoje zadania w różnych częściach miasta. Zgodnie z wolą Prezydenta Miasta, Pawła Silberta, nasza jednostka przygotowując swoje plany prac robi to w taki sposób, by żadne z osiedli nie było pominięte. Kontynuujemy przegląd najważniejszych prac w osiedlach, realizowanych w latach 2019-2023. Dziś Byczyna i Cezarówka Dolna.

Prace w osiedlu były realizowane zarówno w ramach zadań własnych, jak i Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Niewątpliwie najważniejsza inwestycja dla Mieszkańców osiedla to przebudowa DK79 wraz z budową estakady. Za realizację zadania odpowiadał Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

estakada

POZOSTAŁE, WAŻNIEJSZE PRACE REALIZOWANE PRZEZ MZDIM:

I. Wymiany nawierzchni i modernizacja dróg gruntowych

2019 r.:
– ul. Rumiankowa – modernizacja w ramach programu „Czas na Gruntówki” – dł. ok. 870 m
– ul. ul. Krakowska (na wysokości Pietrusowej) – miejscowa wymiana nawierzchni,

2020 r.:
– ul. Cezarówka Dolna – fragmentaryczna wymiana nawierzchni
– ul. Krakowska (na wysokości Pietrusowej) miejscowa wymiana
– ul. Wiosny Ludów (od strony Byczyny) – miejscowa wymiana nawierzchni – dł. ok. 700 m

2021 r.:
– ul. Łanowa (od strony Byczyny) – miejscowa wymiana nawierzchni – dł. ok. 135 m

2023 r.:
– ul. Pszeniczna – modernizacja w ramach programu „Czas na Gruntówki” od posesji nr 35 w kier. 56 – dł. ok. 140 m
– ul. Pyrzowiec – modernizacja w ramach programu „Czas na Gruntówki” – od ul. Abstorskich dł. ok. 250 m
– ul. Laskowiec boczna – modernizacja w ramach programu „Czas na Gruntówki” od posesji nr 2 ok. 160 m
– ul. Krakowska – droga do ZGOK, wymiana nawierzchni dł. ok. 400 m

prace_Byczyna

II. Budowa i chodników:

2020 r.:
– ul. Abstorskich – budowa chodnika na odcinku od ul. Rewolucjonistów do sklepu przy ul. Żytniej, dł. ok. 400 m

2021 r.:
– ul. Cezarówka Dolna – budowa chodnika odcinek od skrzyżowania z ul. Letnią do posesji nr 6, ok. 860 m

2022 r.:
– ul. Cezarówka Dolna – budowa chodnika na odcinku od posesji nr 6 w kier. ul. Krakowskiej, ok. 257 m
– ul. Abstorskich – budowa chodnika na odcinku od ul. Żytniej w kier. ul. Laskowiec, ok. 285 m