Urząd Miejski w Jaworznie: <a href=Jaworzno Poziom Wyżej: ankieta konsultacyjna dla mieszkańców" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;">
Czy Twoje pomysły mogą ukształtować przyszłość Jaworzna? Mieszkańcy mają głos w kształtowaniu strategii rozwoju miasta na najbliższe lata! Dowiedz się, jak możesz wpłynąć na zmiany i przyczynić się do wzrostu znaczenia Jaworzna na mapie Polski.
  • Omówienie ankiety konsultacyjnej jako narzędzia partycypacji obywatelskiej w miastach.
  • Znaczenie adaptacyjnego planowania w kształtowaniu przyszłości Jaworzna.
  • Konieczność dostosowywania strategii rozwoju miasta do dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych.
  • Informacje o możliwościach przekazania swoich propozycji dla miasta.
  • Kontakt do urzędu miasta dla tych, którzy chcą wziąć udział w konsultacjach.

Jaworzno stoi przed szansą wytyczenia ścieżek rozwoju na najbliższe dekady, a kluczowe mogą okazać się głosy samych mieszkańców. Właśnie ruszyła ankieta konsultacyjna, która pozwoli mieszkańcom przekazać swoje opinie i propozycje dotyczące różnych strategii i inicjatyw. To unique opportunity, aby każdy mógł wpłynąć na kształtowanie swojego środowiska.

Strategia Rozwoju Jaworzno 2030+ to nie tylko dokument, ale przede wszystkim wizja przyszłości i katalog działań, które będą miały wpływ na życie społeczności lokalnej. To przykład elastycznego podejścia do zarządzania miastem, którego celem jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniającej rzeczywistości – od technologicznych innowacji po ewolucję oczekiwań obywateli.

Wartość adaptacyjnego planowania rozwoju, które pozwala na coroczne aktualizacje i wprowadzanie nowych, relevant projektów, nie może być niedoceniona w świecie, w którym zmiany zachodzą w zawrotnym tempie. Jaworzno dąży do tego, by nie tylko nadążać za tymi zmianami, ale również wyznaczać nowe kierunki rozwoju.

Urząd Miejski w Jaworznie aktywnie zachęca do udziału w procesie konsultacji – każda opinia jest cenna, a każda propozycja zostanie starannie rozważona. To unikalna szansa, aby mieszkańcy mogli rzeczywiście coś zmienić. Dla zainteresowanych udziałem w konsultacjach, istnieje możliwość przekazania swoich uwag i sugestii zarówno drogą elektroniczną, jak i bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Zarządzania Funduszami i Strategii. Wasze pomysły są niezbędne do współtworzenia Jaworzna, które z dumą będzie stawiać czoło wyzwaniom przyszłości.


Opierając się na: Urząd Miejski w Jaworznie