Stulecie siedziby Towarzystwa Gimnastycznego Sokół uczczone w Szczakowej
Historia ożywa w murach Domu Kultury: stulecie "Sokoła" w Szczakowej to więcej niż tylko rocznica. To świętowanie dziedzictwa, które przekracza pokolenia i nadal inspiruje współczesność. We wtorek, 19 marca, lokalna społeczność zebrała się, by uczcić wyjątkowe stulecie siedziby Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", co jest dowodem na to, że pewne wartości pozostają niezmienne, mimo upływającego czasu.
  1. Jubileusz siedziby Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" zainicjowany przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta, Miejskie Centrum Kultury i Sportu oraz Muzeum Miasta.
  2. Spotkanie uhonorowało pamięć Zdzisława Krudzielskiego, kluczowej postaci dla lokalnej społeczności i historii "Sokoła".
  3. Wspomnienia i pamiątki wnuków inżyniera Krudzielskiego wzbogaciły uroczystość i połączyły historię z teraźniejszością.
  4. Kontekst historyczny Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" i jego wpływ na rozwój kultury i sportu w regionie.

W niewielkiej Szczakowej historia tkwi w każdym zakątku, a wtorkowe spotkanie były tego najlepszym przykładem. Od 1910 roku Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" wpisuje się w lokalną historię, początkowo jako miejsce zbiórek i aktywności społeczności, a dziś jako Dom Kultury noszący imię Zdzisława Krudzielskiego. To właśnie on, jako prezes Towarzystwa i dyrektor miejscowej cementowni, przyczynił się do powstania siedziby, która obchodziła swoje stulecie.

Tadeusz Kaczmarek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta, podkreślił znaczenie tego miejsca dla wspólnoty: "Niezwykle cieszymy się, że nasze zaproszenie przyjęli szczególni goście, wnukowie pana Zdzisława Krudzielskiego, pani Barbara Kaczor, pan Dariusz Kaczor, pan Wit Górski i pan Piotr Górski z rodzinami". Tym słowami otworzył on jubileuszowe spotkanie, które stało się okazją do wspólnego świętowania i przypomnienia o znaczeniu "Sokoła" dla lokalnej historii.

Prezydent miasta, Paweł Silbert, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na niezmienną wartość inicjatyw takich jak "Sokół" dla budowania silnej i zjednoczonej społeczności: "Myślę, że gdyby nie postać inżyniera Krudzielskiego, to wiele rzeczy w naszym mieście by się nie wydarzyło". To słowa, które podkreślają wagę działań jednostek na rzecz wspólnego dobra.

Historia "Sokoła" jest również historią ofiarności i związku z większą sprawą - na początku XX wieku, fundusze przeznaczone na budowę siedziby zostały przekazane na uzbrojenie legionistów. W duchu tej samej ofiarności, wnukowie Zdzisława Krudzielskiego podzielili się wspomnieniami i pamiątkami po dziadku, które teraz wzbogacą kolekcję Muzeum Miasta.

Spotkanie w Domu Kultury było nie tylko okazją do wspomnień, ale także do zwrócenia uwagi na to, jak ważne jest pielęgnowanie lokalnej historii i tradycji. Wydarzenie to przypomniało, że choć czasy się zmieniają, pewne wartości pozostają niezmienne, a pamięć o tych, którzy przyczynili się do rozwoju społeczności, jest niezwykle cenna.


Wg inf z: MCKiS