Nowe Centrum w Ciężkowicach nosi imię Mirosława Ciołczyka
W hołdzie za niezwykłe zasługi: nowe Centrum Kulturalno-Społeczne w Ciężkowicach nosi teraz imię Mirosława Ciołczyka. Wczorajsze głosowanie Rady Miejskiej przypieczętowało tę decyzję, upamiętniając postać, która niezaprzeczalnie odcisnęła piętno na kulturalnym i społecznym krajobrazie naszego miasta.
  1. Radni miejscy zagłosowali za nadaniem imienia Mirosława Ciołczyka nowemu Centrum Kulturalno-Społecznemu.
  2. Prezydent Miasta Paweł Silbert wspomina Ciołczyka jako wszechstronnego działacza i czołowego przedstawiciela Solidarności.
  3. Imię Mirosława Ciołczyka, zmarłego w 2015 roku, będzie nadal żyło w pamięci mieszkańców.
  4. Jego wkład w rozwój kultury i sportu w mieście został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Jaworzna”.

Mirosław Ciołczyk, znany z zaangażowania w liczne inicjatywy kulturalne i sportowe, pozostawił po sobie dziedzictwo, które teraz zostanie uhonorowane w sposób wyjątkowy. Był nie tylko dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, ale także inspiracją i motorem napędowym dla wielu projektów, które trwają do dzisiaj. Jego życie było poświęcone nie tylko własnej pasji, ale przede wszystkim służbie społeczności.

Mirek Ciołczyk był człowiekiem Solidarności, dla którego etos solidarności coś znaczył. Działał również w strukturach Solidarności nauczycielskiej, można powiedzieć, że w pewnym momencie był „prawą ręką” ówczesnej przewodniczącej śp. Pani Teresy Smyl – nieodżałowanej szefowej Solidarności Nauczycielskiej– mówił podczas obrad Sesji Rady Miejskiej Prezydent Miasta Paweł Silbert.

Od magistra wychowania fizycznego po dyrektora MCKiS, Ciołczyk zasłużył się nie tylko jako pedagog i organizator, ale i jako człowiek o wielkim sercu, który zawsze stawiał dobro wspólnoty na pierwszym miejscu. Jego imię będzie teraz nie tylko symbolem kultury i sportu, ale przede wszystkim przykładem nieustającej służby dla innych.

Mirosław Ciołczyk, swoją nienaganną postawą dawał przykład prawego człowieka oraz przyjaciela Solidarności, inicjując i biorąc udział w wielu przedsięwzięciach na rzecz lokalnego społeczeństwa miasta Jaworzna. Był aktywnym mieszkańcem dzielnicy Ciężkowice. Jego imię na zawsze pozostanie w pamięci mieszkańców Jaworzna oraz w sercach członków NSZZ „Solidarność”– argumentował we wniosku, Waldemar Sopata, Przewodniczący Terenowej Sekcji NSZZ Solidarność Miasta Jaworzna.

W ten sposób, nowe Centrum Kulturalno-Społeczne w Ciężkowicach staje się nie tylko miejscem spotkań i rozwoju, ale przede wszystkim żywym pomnikiem człowieka, którego dziedzictwo nadal inspiruje i przewodzi społeczności w dążeniu do lepszego jutra.


Na podst. Urząd Miejski Jaworzno