Hołd dla bohaterskich kolejarzy z Jaworzna poległych w latach wojny
W najbliższą niedzielę, 28 kwietnia, mieszkańcy naszego miasta zgromadzą się, aby oddać hołd bohaterom, którzy zginęli za wolność Polski w latach okupacji niemieckiej. W uroczystościach uczestniczyć będą przedstawiciele lokalnych władz, szkół oraz organizacji pozarządowych.
  1. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 przy pomniku upamiętniającym poległych kolejarzy.
  2. Kwiaty zostaną złożone w obecności pocztów sztandarowych oraz Orkiestry Dętej Zakładu Górniczego Sobieski.
  3. O godzinie 11:30 w Kościele św. Elżbiety Węgierskiej odbędzie się msza w intencji pomordowanych.
  4. Złożenie kwiatów odbędzie się na miejscu pamięci narodowej, gdzie w czasie wojny straciło życie 28 mieszkańców miasta.

Moment refleksji nad historią naszego miasta jest kluczowy nie tylko dla kultywowania pamięci o przeszłości, ale także dla kształtowania tożsamości współczesnych mieszkańców. Uroczystości, jakie co roku organizowane są w naszym mieście, przypominają o wielkiej cenie, jaką zapłacili nasi przodkowie za naszą wolność.

Spotkanie pod pomnikiem poległych kolejarzy jest ważnym momentem, który umożliwia nam wspólne przeżywanie naszej historii. To również okazja, aby przekazać młodszym pokoleniom wartości takie jak patriotyzm, poszanowanie historii oraz zrozumienie ofiary, jaką inni ponieśli w przeszłości.

Każde takie spotkanie wzmacnia więzi społeczne i buduje wspólnotę, która pamięta i szanuje swoją historię, a przede wszystkim oddaje hołd tym, którzy nie zawahali się oddać życia w imię wyższych idei. Niech nadchodząca niedziela będzie dla wszystkich czasem zadumy, ale także przypomnieniem o sile, jaką daje wspólnota zdolna do pamiętania i czczenia swoich bohaterów.


Według informacji z: Urząd Miejski Jaworzno