Nowy Klub Senior + w Szczakowej: Wykonawca wybrany, otwarcie do końca 2024 roku
Do końca 2024 roku w Szczakowej powstanie nowy Klub Senior +. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma JOKER A.S. Sp. z o.o., która dokona remontu lokalu przy ul. Wąskiej 2. Na ten cel przeznaczono 838 tys. zł, z czego 151 tys. zł pochodzi z dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
  1. Nowy Klub Senior + w Szczakowej.
  2. Remont wykona firma JOKER A.S. Sp. z o.o.
  3. Łączny koszt inwestycji to 838 tys. zł.
  4. 151 tys. zł z dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Kluby „Senior+” to miejsca, gdzie starsi mieszkańcy mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w życiu kulturalnym oraz nawiązywać nowe znajomości. Nowy klub w Szczakowej będzie miał powierzchnię użytkową około 130 m2 i znajdzie się na parterze budynku mieszkalno-usługowego. Lokalizacja przy ul. Wąskiej 2 zapewni łatwy dostęp dla mieszkańców dzielnicy.

W ramach prac remontowych przewidziano kompleksowe działania budowlane, takie jak prace przygotowawcze, rozbiórkowe i montażowe. Zmodernizowane zostaną również instalacje elektryczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne. Dodatkowo zakupione zostanie nowe wyposażenie, które umożliwi pełne wykorzystanie przestrzeni przez seniorów.

Klub Senior + w Szczakowej będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W obiekcie znajdą się pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, sala spotkań z aneksem kuchennym, pomieszczenie klubowe ze stanowiskami komputerowymi oraz toalety. Warto podkreślić, że projekt realizowany jest w ramach działań rewitalizacyjnych tej części miasta.

Obecnie w naszym mieście działają już dwa kluby dla osób powyżej 60. roku życia, które są dofinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pierwszy z nich, przy ul. Matejki, funkcjonuje od 2018 roku, a drugi, w Pawilonie Słoneczna, od 2020 roku. Te placówki stanowią fundament działań senioralnych w mieście, a ich aktywność i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności są nieocenione.

Nowy Klub Senior + w Szczakowej to kolejny krok w kierunku poprawy jakości życia naszych seniorów. Dzięki tym inicjatywom starsi mieszkańcy będą mieli jeszcze więcej możliwości do aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego.


Na podst. Urząd Miejski Jaworzno