Dzień Samorządowca: Święto Pracowników i Samorządów Terytorialnych
Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które przypomina o pierwszych wolnych wyborach samorządowych w Polsce, jakie miały miejsce 27 maja 1990 roku. Z tej okazji pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom samorządowym za ich codzienny trud i oddanie.
  1. Rocznica pierwszych wyborów samorządowych
  2. Podziękowania za pracę i zaangażowanie
  3. Wkład w rozwój miasta i poprawę jakości życia mieszkańców

Każdego dnia pracownicy samorządowi wkładają wiele wysiłku, aby nasze miasto stawało się lepszym miejscem do życia. Ich determinacja i poświęcenie przekładają się na realne zmiany, które dostrzegamy w codziennym życiu. To dzięki nim możemy być dumni z miejsca, w którym żyjemy.

27 maja to nie tylko wspomnienie historycznego wydarzenia, ale również okazja do wyrażenia wdzięczności za wkład, jaki pracownicy samorządowi wnoszą w rozwój naszego miasta. To dzięki ich pracy miasto z roku na rok staje się bardziej nowoczesne i przyjazne dla mieszkańców.

Prezydent miasta, Paweł Silbert, wraz z zastępcami Łukaszem Kolarczykiem i Arturem Dzikowskim, wyrażają głębokie uznanie dla wszystkich, którzy każdego dnia przyczyniają się do ciągłego rozwoju i poprawy jakości życia w naszym mieście. Jak podkreślają: "Dziękujemy za Waszą wytrwałość i za to, że każdego dnia przyczyniacie się do ciągłego rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców."

W dniu samorządowca warto też pamiętać, że praca w samorządzie to nie tylko obowiązki, ale także misja. Misja, która wymaga zaangażowania, pasji i odpowiedzialności. To właśnie te cechy są fundamentem sukcesu naszej społeczności.


Wg inf z: Urząd Miejski w Jaworznie