UM Jaworzno: Ostrzeżenie przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed nadchodzącymi silnymi burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem. Mieszkańcy powinni podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zabezpieczyć swoje mienie i przygotować się na ewentualne zagrożenia.

Prognozowane warunki pogodowe: burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu

Od godziny 16:00 w piątek, 21 czerwca 2024 roku, do godziny 08:00 w sobotę, 22 czerwca 2024 roku, spodziewane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, wynoszące od 35 mm do 50 mm. Dodatkowo, prognozowane są porywy wiatru osiągające prędkość do 120 km/h oraz możliwy grad o średnicy do 6 cm.

Skutki potencjalnych burz i opadów deszczu

Intensywne warunki pogodowe mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Możliwe są uszkodzenia budynków i dachów, a także szkody w drzewostanie, takie jak łamanie gałęzi i wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym. Silny wiatr może powodować uszkodzenia linii napowietrznych, a intensywne opady deszczu mogą prowadzić do lokalnych podtopień.

Zalecenia dla mieszkańców

Mieszkańcy powinni podjąć działania mające na celu zabezpieczenie swojego mienia przed ewentualnymi skutkami tych ekstremalnych warunków pogodowych. Zaleca się zabezpieczenie okien i drzwi, usunięcie z balkonów i tarasów luźnych przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr, oraz unikanie parkowania pojazdów pod drzewami.

Kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego

W razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń, mieszkańcy proszeni są o poinformowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Można to zrobić, dzwoniąc pod numer telefonu 32 61 81 890 lub przesyłając fax na numer 32 61 81 891.

Przygotowanie na burze i zabezpieczenie mienia

Z uwagi na przewidywane warunki pogodowe, ważne jest, aby mieszkańcy byli dobrze przygotowani. Warto sprawdzić stan techniczny swoich domów, zwłaszcza dachów i okien, oraz zabezpieczyć wszelkie przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie podczas burzy. Regularne monitorowanie prognoz pogody oraz słuchanie lokalnych komunikatów może pomóc w odpowiednim przygotowaniu się na nadchodzące trudności.


Opierając się na: UM Jaworzno