Jutro jaworznicka drogówka od wczesnych godzin porannych będzie prowadzić ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą "Prędkość". Policjanci będą przede wszystkim egzekwować od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Nadrzędnym celem tych działań jest zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych przez kierujących z "ciężką nogą" bowiem nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn niebezpiecznych zdarzeń na drodze.

Jutro w ramach ogólnopolskich działań Policji pod nazwą "Prędkość" oraz trwającego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kierujący powinni się spodziewać wzmożonych kontroli pomiarów prędkości, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności w rejonach przejść dla pieszych. Wypadki drogowe, których przyczyną jest nadmierna prędkość generują najwięcej ofiar śmiertelnych dlatego kierujący, którzy nie będą stosować się do obowiązujących przepisów, a zwłaszcza Ci, którzy rażąco przekroczą dozwolone limity prędkości, muszą liczyć się z konsekwencjami. Od wczesnych godzin porannych policjanci z jaworznickiej drogowki będą przypominać, jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – czyli taką, przy której kierujący zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem. Pamiętajmy, że w ruchu drogowym sytuacja często bywa dynamiczna i mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Wówczas nadmierna prędkość staje się czynnikiem, który powoduje, że tracimy kontrolę nad pojazdem, co z kolei może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Policja apeluje o rozsadek. Brawura i ryzykowne zachowania mogą prowadzić do tragedii. Pamiętajmy, że prędkość należy dostosować nie tylko do oznakowania, ale przede wszystkim do warunków ruchu na drodze.