11 listopada to szczególna data, ze względu na rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzisiaj, Komendant Miejski Policji w Jaworznie insp. dr Piotr Uwijała uczestniczył w obchodach, które rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny. Bezpośrednio po niej, uczestnicy w asyście Orkiestry Górniczej przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości. Tam złożono wieńce i kwiaty.

Narodowe Święto Niepodległości jest przywołaniem jednej z najważniejszych rocznic w dziejach Polski. W listopadzie 1918 roku, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita powróciła na mapę Europy i świata. Towarzyszył temu entuzjazm Narodu, gotowego do ponoszenia wyrzeczeń dla odbudowy własnego państwa. Pracy było wiele. Trzeba było podnieść Ojczyznę ze zniszczeń I wojny światowej, zjednoczyć części kraju od wielu lat eksploatowane w trzech różnych zaborach oraz zbudować struktury silnego, demokratycznego państwa. Narodowe Święto Niepodległości stanowi symbol zwycięstwa oraz odrodzenia Ojczyzny. Udział w obchodach 105 rocznicy odzyskania przez Państwo Polskie Niepodległości wzięła także jaworznicka Policja, którą reprezentował Komendant Miejski Policji w Jaworznie insp. dr Piotr Uwijała. Delegacja, w skład której wszedł szef jaworznickiego garnizonu, przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach kpt. Paweł Mikołajec oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie mł. bryg. Bartosz Smolarczyk, złożyła kwiaty i oddała honor pod Pomnikiem Niepodległości znajdującym się przy Rynku Głównym w Jaworznie. Jaworzniccy policjanci dbali o prawidłowy i bezpieczny przebieg uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości, kierując i nadzorując ruch drogowy oraz patrolując newralgiczne miejsca.

W ramach obchodów Święta Niepodległości w dniu 8 listopada 2023 r. odbyła się także uroczysta zbiórka jaworznickich służb mundurowych w budynku ATElier Kultury w Jaworznie, w trakcie której Komendant Miejski Policji w Jaworznie insp. dr Piotr Uwijała wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie podinsp. mgr Pawłem Więckiem oraz przedstawicielami władz miasta Jaworzna podziękowali pracownikom służby cywilnej Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej. Komendant Miejski Policji w Jaworznie przypomniał wszystkim uczestnikom o wadze nadchodzącego w dniu 11 listopada Święta Niepodległości, cyt. „My Polacy możemy być dumni z naszej historii, z dokonań naszych przodków, którzy od ponad tysiąca lat prowadzili sztafetę polskich pokoleń, w przeplatających się długich okresach świetności, jak i słabości państwa polskiego, okresu upadku, następnie okresu zrywów narodowych i walki o Polski odrodzenie, walki zakończonej odzyskaniem suwerenności w 1918 roku i jej mężnej obrony w czasie wojny polsko-sowieckiej, w której kolejny już raz pokazaliśmy światu, że my Polacy, gdy jesteśmy zjednoczeni, potrafimy dokonywać rzeczy wielkich, wbrew założeniom i kalkulacją innych władców, decydentów i narodów."

Uroczysta zbiórka była również doskonałą okazją pozwalającą na uhonorowanie przedstawicieli tut. jednostki, jak i osób wspierających oraz ściśle współpracujących z Komendą Miejską Policji w Jaworznie przez NSZZ Policjantów województwa śląskiego, w celu propagowania i rozpowszechniania pozytywnego jej wizerunku, a także wzorców patriotycznych w życiu zawodowym i prywatnym. Odznaczenia dla osób wyróżnionych wręczył Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZP w Jaworznie kom. Sebastian Ciołczyk, w obecności Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie insp. dr Piotra Uwijały, który osobiście złożył gratulację, a wyróżnieni zostali:

  • Pani Ewa Sidełko – Paleczny – Sekretarz Miasta — Medalem Krzyż Niepodległości z Gwiazdą kI. I,
  • Pan st. bryg. Patrycjusz Fudała – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie – Medalem za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego
  • Pan Aleksander Tura – były wieloletni Dyrektor Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu w Jaworznie oraz twórca i redaktor portalu informacyjnego mojejaworzno.pl – Medalem 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów,
  • Pani Izabela Słowińska – starszy inspektor Zespołu Prezydialnego KMP w Jaworznie - Medalem 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów,
  • Pani Aneta Zanger – specjalista Zespołu Finansów i Zapatrzenia KMP w Jaworznie - Medalem 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów,
  • Pani Joanna Siemek – Dzięburska – Inspektor Wydziału Kryinalnego oraz przewodnicząca terenowego zarządu NSZZP - Medalem 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów,
  • Pani Joanna Baran – starszy inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Jaworznie - Medalem 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów,
  • Pan Tomasz Woźniak - starszy inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Jaworznie - Medalem 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów.

Komendant Miejski Policji w Jaworznie insp. dr Piotr Uwijała wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie podinsp. mgr Pawłem Więckiem, złożyli podziękowania i listy gratulacyjne na ręce pracowników cywilnych jaworznickiej komendy za trud i zaangażowanie w codzienną pracę. Następnie Komendant Miejski Policji w Jaworznie wspólnie z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej wyróżnili także listami gratulacyjnymi za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. Listy gratulacyjne z podziękowaniami za wzorowe wykonywanie zadań na rzecz bezpieczeństwa w mieście z rąk Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Pawła Silberta, Zastępcy Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Łukasza Kolarczyka, Komendanta Straży Miejskiej w Jaworznie Pana Artura Zięby oraz Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie insp. dr Piotra Uwijały trafiły również do strażników miejskich. W imieniu jaworznickich policjantów oraz pracowników Policji szef jaworznickiego garnizonu wspólnie ze swoim Zastępcą złożyli podziękowania na ręce Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Pawła Silberta za wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna oraz pomoc w szerzeniu wartości patriotycznych. Serdeczne podziękowania ze strony szefów jaworznickiej Policji trafiły również do Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Pana dr Janusza Michałka, za pomoc w organizacji uroczystości z okazji Święta Policji oraz uroczystości nadania Sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie we wrześniu 2022 r. Całość wydarzenia uświetnił koncert w wykonaniu Kwintetu Archetti.