Radni Jaworzna uhonorowali zmarłego lekarza Stanisława Adamka za zasługi dla miasta
Wspomnienie o wyjątkowym człowieku, który odcisnął niezatarte piętno na historii naszego miasta. Śp. Stanisław Adamek, lekarz weterynarii i społecznik, którego zaangażowanie i poświęcenie dla dobra lokalnej społeczności zostało uhonorowane "Za zasługi dla miasta". Jego dziedzictwo i wkład w życie miasta pozostaną z nami na zawsze.
  1. Śp. Stanisław Adamek został uhonorowany tytułem "Za zasługi dla miasta" przez radnych.
  2. Podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej rodzina zmarłego odebrała dyplom honorowy.
  3. Stanisław Adamek był związany z ruchem ludowym, pełnił funkcję Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  4. Jego zaangażowanie obejmowało wsparcie dla lokalnych organizacji rolniczych oraz działalność artystyczną.

Śp. Stanisław Adamek, urodzony 7 maja 1932 roku, przez całe swoje życie był związany z pomocą innym, zarówno ludziom, jak i zwierzętom. Jego losy, choć naznaczone trudnymi doświadczeniami wojennymi, przekształciły się w pasję niesienia pomocy i budowania lepszego jutra dla mieszkańców. Praca weterynaryjna była dla niego nie tylko zawodem, ale i misją.

Jego działalność w Polskim Stronnictwie Ludowym jako Prezes, a później Honorowy Prezes, była dowodem na głębokie zaangażowanie w sprawy społeczne i lokalne. Dzięki swojemu poświęceniu, Stanisław Adamek przyczynił się do rozwoju wielu inicjatyw kulturalnych i społecznych. Jego wkład w organizację Przeglądów Folklorystycznych, Świąt Ludowych oraz Dożynek był nieoceniony.

Był człowiekiem, który w swoim życiu kierował się zasadami życzliwości, gotowy w każdej chwili nieść pomoc potrzebującym. Jego postawa życiowa, pełna empatii i zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności, czyniła z niego autorytet i wzór do naśladowania. Współpracownicy i mieszkańcy pamiętają go jako osobę, która zawsze stawiała dobro innych na pierwszym miejscu.

Stanisław Adamek odszedł od nas 12 listopada 2020 roku, ale jego dziedzictwo i wpływ na życie społeczne miasta pozostaną niezapomniane. Jego życie było świadectwem tego, jak jedna osoba, dzięki swojemu zaangażowaniu i pasji, może wpłynąć na losy wielu. W tych trudnych chwilach, gdy pożegnaliśmy tak wyjątkowego człowieka, przypominamy sobie o wartościach, które były dla niego najważniejsze - niesieniu pomocy, społecznej odpowiedzialności i budowaniu wspólnoty.


Wg inf z: Urząd Miejski w Jaworznie