Wczoraj w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Inwalidów Wojennych 2 w Jaworznie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Jaworznie, Urząd Miejski w Jaworznie i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie.

W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi, policjanci, przedstawiciele jaworznickiego magistratu, samorządowcy, nauczyciele, pedagodzy, studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W imieniu organizatorów wszystkich zgromadzonych przywitał I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie młodszy inspektor Artur Stachańczyk. Głos zabrała również pani Monika Bryl Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna.

Otwierający debatę młodszy inspektor Krzysztof Kazek Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach do spraw Ochrony Praw Człowieka mówił o zjawisku przestępstw z nienawiści. Podkreślał, jak ważne jest dostrzeżenie szerokiej skali tego problemu.

Policjant z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach starszy aspirant Piotr Chełmiński przedstawił analizę dotyczącą przestępstw popełnianych za pomocą  Internetu. Mówił też o bezpieczeństwie dzieci i zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać serfując w sieci.

Reprezentujący Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z Poznania doktor Maciej Paluch wygłosił bardzo ciekawy i pouczający wykład na temat relacji międzyludzkich w erze cyfrowej.

Podczas trwania debaty można było obejrzeć wystawę pod nazwą „Handel ludźmi nie zna granic” i dowiedzieć się, w jaki sposób można uniknąć zagrożenia przed staniem się ofiarą handlu ludźmi.