Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jaworzno

Poniżej zamieszczamy informację Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącej koronawirusa. Więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl

Sposoby ograniczania ryzyka zakażeń koronawirusem - Link do strony Państwowego Instytutu Higieny