Pieszy, rowerzysta i motocyklista to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Niechronieni dlatego, że w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego nic ich nie chroni, nie mają pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych czy karoserii samochodu, która zamortyzowałaby uderzenie. Konsekwencje zdrowotne takich zdarzeń są często bardzo poważne, a niejednokrotnie kończą się tragicznie.

Od 1 października 2021 r. do 19 marca 2022 r. Policja prowadzi ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Świeć Przykładem”. W sylwestra policjanci z jaworznickiej komendy  prowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Partnerem akcji jest Urząd Miejski w Jaworznie, który zakupił różne, przydatne na co dzień odblaskowe gadżety. Elementy odblaskowe, poprawiają widoczność, a tym samym bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu drogowego. W sobotę do południa policjanci rozdawali te małe, ale jakże ważne elementy mieszkańcom naszego miasta. Działania spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem.
Przypominamy, że uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady ostrożności, szczególnej uwagi i ograniczonego zaufania. Mimo że dotyczą wszystkich, to podwójnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi. Pamiętajmy, bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.

  • Policjanci rozdają odblaski pieszym
  • Policjanci rozdają odblaski pieszym
  • Policjanci rozdają odblaski pieszym