0W związku z okresem jesienno-zimowym, w dniu 30 października 2019r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne z administratorami spółdzielni mieszkaniowych działających na terenie miasta Jaworzna. 

 

Na spotkaniu omówiono zagrożenia mogące wystąpić we wspólnotach mieszkaniowych w sezonie zimowym, takie jak zatrucia tlenkiem węgla, wybuchy gazu, zwiększona ilość pożarów, niebezpieczeństwa związane z nawisami śnieżnymi i lodowymi. Przypomniano również o obowiązkach  ciążących na właścicielach i zarządcach budynków, m.in. o przeglądach kominiarskich, o odpowiednim użytkowaniu i utrzymaniu urządzeń i instalacji itp. Poruszono temat kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, podnoszącej świadomość społeczną z zakresu zagrożeń płynących ze strony zatruć czadem i zachęcającej do wyposażenia domostw w odpowiednie czujki.